Hradni / 2015 / Pigmentprint / 50 x 75 cm
Zahradní Ateliér / 2015 / Pigmentprint / 50 x 75 cm
Synagoga / 2015 / Pigmentprint / 50 x 75 cm
Látran / 2015 / Pigmentprint / 50 x 75 cm
Horní Hrad / 2015 / Pigmentprint / 50 x 75 cm
Vltava / 2015 / Pigmentprint / 50 x 75 cm
IV. Nádvoří Zámku / 2015 / Pigmentprint / 50 x 75 cm
Náplavka / 2015 / Pigmentprint / 50 x 75 cm
Spojovací Chodba I / 2015 / Pigmentprint / 50 x 75 cm
Spojovací Chodba II / 2015 / Pigmentprint / 50 x 75 cm
Spojovací Chodba III / 2015 / Pigmentprint / 50 x 75 cm
Spojovací Chodba IV / 2015 / Pigmentprint / 50 x 75 cm
Rybárská / 2015 / Pigmentprint / 50 x 75 cm

^